Common Phrases in Filipino

Here are some conversational phrases that are essential for survival:

Good morning. = Magandang umaga
Good afternoon. = Magandang hapon
Good evening. (greeting) = Magandang gabi..
Hello, my name isJohn. = Hello! Ang pangalan ko ay John
What is your name? = Anong pangalan mo?
How are you? = Kumusta ka?
I am fine. = Mabuti naman
Nice to meet you. = Ikinagagalak kong makilala ka
Goodbye. = Paalam
See you later. = Hangang sa muli
I am lost. Where is the restroom? = Nawawala ako. Nasaan ang palikuran?

the hotel = ang hotel
the restaurant = ang kainan
the airport = ang paliparan

the American embassy = ang embahada ng America

Excuse me. = Mawalang galang nap o.
Please. = Pakiusap
Thank you. = Salamat
I’m sorry. = Patawad
Bless you. = Pagpalain ka.
You are welcome (it was nothing). = Walang anuman.
How much doesit cost? = Magkano ito?
How many are there? = Ilan ang mayroon?
There are many. = Mayroong marami.
Will you buy this? = Bibilin mo ba ito?
What time is it? = Anong oras na?
How do you saym aybe in Tagalog? = Paano mo sasabihin ang “maybe” sa Tagalog
Yes. = Oo/Opo
No. = Hindi/hindi po
I do not understand. = Hindi ko naiintindihan
Would you speak slower, please. = Dahandahanin mo ang pagsasalita, pakiusap
Who? = Sino?
Why? = Bakit?

Common Nouns in Filipino: Family
Family|Wor k |Sc hool |Food | Places, Directions, and Transportation
House and Furniture| Body and Clothing| Animals and Nature| Religion| Fantasy

family => pamilya
relatives => kamag-anak
parents => magulang
mother => nanay
father => tatay
brother => kapatid na lalaki
sister => kapatid na babae
son => anak na lalaki
daughter => anak na babae
uncle => tiyo
aunt => tiya
grandmother => lola
grandfather => lolo

grandchildren => mga apo
grandson => apo na lalaki
granddaughter => lapo na babae
niece => pamangkin na babae
nephew => pamangkin na lalaki
cousin (m/f) => pinsan
husband => asawa
wife => asawa
single => solo
married => may asawa
widow => balo

Common Nouns in Tagalog: Business and Jobs
Family|Work | School| Food| Places, Directions, and Transportation
House and Furniture| Body and Clothing| Animals and Nature| Religion| Fantasy
Business (Negocio)

office => opisina
city => lungsod
the rent => renta
tax => amilyar/tax
the cost => and halaga
price => presyo
bill => kuwenta
estimate => estimeyt
check => tseke
balance => balanse
passport => pasaporte
luggage=> maleta
customs => kustumbre
entrance => pasukan
exit => labasan
information => impormasyon

to pay => magbabayad
to buy => bibili
to sell => magbebenta
to rent => rerenta
to deposit => dedeposito
to work => magtratrabaho

Jobs (Empleyo)

actor (m/f) => aktor
accountant =>accountant
architect => arkitekto
attorney/lawyer => abogado/a
baker => panadero/a
banker => bankero/a
business person => mangangalakal

librarian =>laybrarian
mechanic => mekaniko
nurse => nars
police officer => pulis
professor => guro
reporter => tagapag-balita
retired => retirado

carpenter => karpintero
cook => kusinero
dentist => dentista
doctor => duktor/a
electrician => electrisyan
engineer => inhiniero
factory worker =>mangagawa ng pabrika
fire fighter => bumbero
hair dresser => mangugupit
judge => husgado

salesperson => tindero/a
secretary => kalihim
student => mag-aaral
driver=> drayber
teacher => guro
writer => manunulat

Common Nouns in Tagalog: School
Family| Work|School | Food| Places, Directions, and Transportation
House and Furniture| Body and Clothing| Animals and Nature| Religion| Fantasy

Accounting => Pagtutuos
Algebra => Álgebra
Art => Arte
Biology => Biolohika
Business => Negosyo
Calculus => Cálculus
Chemistry => Kimika
Computer Science => Informatika
Dance => Sayaw
Economics => Economíya
Foreign Languages => Salitang Banyaga
Geography => Heograpiya
Geometry => Heometrika
History => Kasaysayan
Math => Matemátika
Music => Músika
Physical Education => Edukasyong PIsikal
Physics => Pisika
Political Science => Agham politikal

board/chalkboard => pisara
book => aklat
college => kolehiyo
computer => kompyuter
desk => mesa
dictionary => talatinigan
paper => papel
pencil => lapis
pen => panulat
professor => propesor/a
school => paaralan
student => mag-aaral
teacher => guro
test/quiz/exam => pagsusulit
university => pamantasan

to study => magaral
to learn => matuto
to teach => magturo
to read => magbasa
to write => magsulat

breakfast => almusal
lunch => tanghalian
dinner => hapunan

bowl => bowl
cup => tasa
fork => tinidor
knife => kutsilyo
plate => plato
spoon => kutsara

beer => serbesa
coffee => kape

bread => tinapay
pasta => pasta
cereal => cereal

fruit => prutas
apple => mansanas
banana => saging
orange => orange(salitang banyaga)
grapes => ubas
peach => peach(salitang banyaga)
tomato => kamatis
watermelon => pakwan

juice => palamig
milk => gatas
tea => tsaa
water => tubig
wine => alak

dessert => panghimagas
ice cream => sorbetes
cake => keyk

butter => mantequilla
jam => atasco

sugar => azúcar
salt => sal
pepper => pimienta
soup => sopa

meat => carne
chicken => pollo
turkey => pavo
ham => jamón
fish => pescado
egg => juevos
cheese => queso

vegetables => verduras
lettuce => lechuga
broccoli => bróculi
carrot => zanahoria
celery => apio
cucumber => pepino
salad => ensalada

Common Nouns in Tagalog: Directions, Places and Transportation
Family| Work| School| Food| Places, Directions, and Transportation
House and Furniture| Body and Clothing| Animals and Nature| Religion| Fantasy
Driving Directions (Direksyon)

How do we get to _? => Paano makakapunta sa?
Where is _? => Saan ang?
What time does it leave? => Anong oras aalis?
Can you draw it for me? => Pakiguhit poi to para sa akin?

map => mapa
corner => kanto
street => kalye
city => Lunsod
downtown => bayan

to accelerate => para mapabilis
to break => para masira
to stop => para huminto
to go => para umusad
turn left => kakaliwa
turn right => kakanan
go straight => diretso

Place = Lugar

airport => paliparan
bakery => panederia
bank => banko
beach => aplaya
cafe => cafe
church => simbahan
factory => pabrika
garden => hardin
grocery store => tindahan/grocery
home => tahanan
hospital => ospital/pagamutan
library => laybrari
market => palengke
movie theater => sine

pastry shop => panaderia
park => parke
pharmacy => parmasya
police station => estasyon ng pulis
pool => paliguan
restaurant => kainan
school => paaralan
stadium => stadium
store => tindahan
train station => estasyon ng tren
bookstore => bilihan ng libro
zoo => zoo

Copyright © 2011 Scribd Inc.

Source:  http://www.scribd.com/doc/20983619/Common-Phrases-in-Tagalog

Advertisements

3 responses to “Common Phrases in Filipino

  1. Pingback: so.. what does ‘you’re welcome’ really mean? « Snowflakes on my Fingernails

  2. ako c jason samson
    lakad ka ng walang
    pa-alam ng mablis

  3. Nice article. Now i can learn the Filipino language. Thanks.

    Greetings from Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s