bakit

bakit, bakit, bakit…

bakit ang tanong ng taong nalilito
hindi makatulog sa masamang panaginip
gusto mang makalimot, hindi mabura sa isip

bakit ang tanong ng taong nabigo
ginawa man ang lahat
kailan ma’y hindi naging sapat

bakit ang tanong ng taong bilanggo
sa hawla ng mapaglarong tadhana hindi makalaya
puso ma’y balisa marunong pa ring mapagparaya

(June 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s